Politika i društvo
Sud odbacio Telemachove zahtjeve u pogledu m:telovog "monopola"
13.8.2019 07:18 | Indikator.ba
Sud Bosne i Hercegovovine odbio je zahtjev kompanije Telemach za preispitivanje sudske odluke koja se odnosi na dopuštenu koncentraciju na tržištu pružanja usluga fiksne telefonije, mobilne telefonije, usluga Interneta i radio i TV programa u BiH koja nastaje m:telovim preuzimanjem Blicneta Banja Luka, vidljivo je iz dokumenta objavljenog na stranicama Konkurencijskog vijeća BiH.

Telemach je tražio odgađanje izvršenja konačnog upravnog akta donesenog krajem prošle godine.

Odlučujući o zahtjevu za odgađanje odluke, Vijeće za upravne sporove Suda navelo je da podneseni zahtjev Telemacha nije argumentovan na zakonom predviđen način te da predstavlja samo ponavljanje tužiteljevih navoda iz tužbe.

Naime, Telemach je naveo da bi provođenjem rješenja nastala takva šteta koja bi se teško mogla popraviti. Između ostalog, Telecmah smatra da bi provođenjem koncentracije m:telovog preuzimanja Blicneta njegov ulazak na tržište zbog navodnog m:telovog monopola bio praktički nemoguć, bez enormno visokih troškova koji su krajnje neisplativi za konkurenciju.

Takođe, Telemach je naveo da nema preduslove da potencijalnim korisnicima ponudi paketnu uslugu, s obzirom da na relevantnom tržištu nema potrebnu infrastrukturnu mrežu.

Nakon što je razmotrilo sve činjenice, uključujući i odgovore zainteresovanih strana, Vijeće Suda odbilo je Telemachov zahtjev za preispitivanje sudske odluke kao neosnovan.
Facebook Twitter Print