Kompanije i tržišta
Oštar pad dobiti Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar
20.8.2019 13:42 | Indikator.ba
Elektroprivreda HZHB Mostar ostvarila je neto dobit u prvom polughodištu 2019. godine od 18,7 miliona KM, izvještava Indikator.ba na osnovu finansijskog izvještaja kompanije.

Dobit je manja za gotovo 20 miliona KM nego u istom periodu prošle godine kada je iznosila 38,6 miliona KM. Kompanija je ostvarila poslovne prihode od 267,4 miliona KM, a što je za 24,5 posto bolje nego godinu ranije kada su ovi prihodi bili 214,7 miliona KM.

Ipak, poslovni rashodi povećani su za 35,6 posto i iznosili su 238,4 miliona KM, za razliku od 175,8 miliona KM u istom periodu prošle godine.
Na povećanje poslovnih rashoda najviše je uticala nabavna vrijednost prodate robe - 109,7 mil KM naspram 58,8 mil KM godinu ranije.

Elektroprivreda BiH je odlukom federalne Vlade bila dobavljač Aluminija d.d. Mostar od 1. januara 2019., a ugovor je raskinut pred kraj perioda pregleda.

Elektroprivreda HZHB ima 2.211 zaposlenih.
Facebook Twitter Print