Tržište kapitala
Novi blok posao akcijama Pavlović banke vrijedan 2 miliona KM
22.8.2019 12:47 | Indikator.ba
Na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 2.058.681,90 KM.

Prijavljen je blok posao hartijama od vrijednosti Pavlović International Bank a.d. Bijeljina u ukupnoj vrijednosti od 2.032.684,18 KM. Prometovano je 2.570.415 akcija po kursu od 0,7908 KM.

Akcijama Nove banke a.d. Banja Luka trgovalo se u iznosu od 5.800,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,58 KM po akciji.

Promet akcijama Put GP a.d. Istočno Sarajevo iznosio je 3.030,00 KM, a trgovalo se po prosječnoj cijeni od 1,01 KM.

Ukupan promet obveznicama iznosio je 8.267,36 KM, a najviše se trgovalo obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 4.850,00 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Udjelima DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund trgovalo se u iznosu od 2.035,00 KM, po prosječnoj cijeni od 11,00 KM po akciji.

Udjeli DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond imali su rast od 5,79% i njima se trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,53 KM.

Pad prosječne cijene registrovali su udjeli DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova(-1,42%) njima se trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,139 KM.

Srednji kurs i promet

Nova banka a.d. Banja Luka 0,58/5.800,00
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,842/1.723,14
DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova 0,139/1.393,64
DUIF Kristal Invest a.d. - OAIF Opportunity Fund 5,86 0,00 5,86 5,86 164,08
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund 11,00/2.035,00
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund 4,12/762,20
DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund 0,027/30,73
DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund 0,669/123,77
DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond 0,53/159,00

Blok poslovi

Pavlović International Bank a.d. Bijeljina 0,7908/2.032.684,18
Facebook Twitter Print