Kompanije i tržišta
Nakon više berzanskih transakcija: Galens Invest vodeći akcionar Pavlović banke
23.8.2019 11:12 | Indikator.ba
Galens Invest d.d. Novi Sad povećao je vlasnički udio u Pavlović International banci na 22,3 posto, a u glasačkim pravima na 29,8 posto čime je postao vodeći akcionar Banke nakon više blokovskih transakcija realizavonih na Banjalučkoj berzi, izvještava Indikator.ba.

Galens je zajedno sa Pavgordom učestvovao u nedavnoj dokapitalizaciji banke, kada je uplatom u iznosu od 1.750.000 KM pridobio udio od 9,81 posto.
U međuvremenu je kupovinom akcija u nekoliko blokovskih transakcija, uglavnom od dosadašnjih većinskih vlasnika-povezanih pravnih i fizičkih lica sa imperijem biznismena Slobodana Pavlovića, uvećao vlasnički udio čime je došao do vodećeg mjesta na listi akcionara.

Miroslava Pavlović koja je bila najveći pojedinačni akcionar sa 36,7 posto smanjila je procentualni udio na 7,8 posto. Kompanija Slobomir takođe je prodala akcije, te njen udio sada iznosi oko 1 posto, nakon što je iznosio 10,2 posto.

Pavgord Foča je drugi najveći akcionar sa nepromijenjenih 22,0 posto akcija i 29,4 posto u glasačkim pravima, koliko je stekao dokapitalizacijom kada je uplatio akcije u iznosu od 5.250.000 KM.

Batagon International je nakon ovih promjena treći najveći akcionar sa udjelom od 13,1 posto i 17,5 posto u akcijama s pravom glasa.

Novi akcionar na listi 10 najvećih je i Fructa Trade Derventa koja ima udio od 7,3 posto.

Vodeća uloga Galens Investa u Pavlović banci potvrđena je nedavnim imenovanjem Rodoljuba Golubovića, generalnog direktora "Galens Investa" za predsjednika Nadzornog odbora, a novu strukturu vlasništva Banke odražava i imenovanje predstavnika Pavgorda u Nadzorni odbor.
Facebook Twitter Print