Kompanije i tržišta
Brčko gasu koncesija za odmorište i benzinsku pumpu na autoputu Banjaluka-Doboj
23.8.2019 13:37 | Indikator.ba
Ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić i direktor preduzeća Brčko Gas Dušan Bajić potpisali su u petak, 23. avgusta, Ugovor o koncesiji za izgradnju, korišćenje i održavanje odmorišta Brkića voda sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Banjaluka–Doboj.

Obostrano odmorište Brkića voda nalazi se na dionici autoputa Prnjavor-Doboj i smješteno je između nadvožnjaka Brezičani i nadvožnjaka Doljani.
Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina od dana zaključenja Ugovora o koncesiji - saopšteno je iz ovog ministarstva.

Koncesiona naknada sastoji se od jednokratne koncesione naknade za ustupljeno pravo u iznosu od 92.700 KM, te koncesione naknade za korišćenje koncesije koja iznosi 2% od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti. Koncesionar je uplatio jednokratnu naknadu u skladu sa zakonom.

Imovinsko-pravni odnosi na zemljištu predviđenom za izgradnju, korišćenje i održavanje obostranog odmorišta Brkića voda su riješeni u okviru izgradnje autoputa Banjaluka–Doboj.
Brčko gas je dostavilo samoinicijativnu ponudu za dodjelu koncesije za izgradnju odmorišta na autoputu Banjaluka–Doboj, na lokaciji Brkića voda.
Facebook Twitter Print