Tržište kapitala
Vlada Federacije BiH otkazala još jednu aukciju trezorskih zapisa
29.8.2019 11:27 | Indikator.ba
Vlada Federacije otkazala je još jednu aukciju dužničkih vrijednosnih papira.
Nakon što je otkazana aukcija koja je bila predviđena za 11. juni, isto se dogodilo i sa aukcijom koja je bila predviđena za 27. avgust 2019. godine.

- Uzimajući u obzir adekvatan nivo likvidnosti Jedinstvenog računa trezora FBiH i zbog toga smanjene potrebe za finansiranjem, Federalno ministarstvo finansija odlučilo je da otkaže aukciju trezorskih zapisa planiranu za 27. avgust 2019. godine, navedeno je u saopćenju Ministarstva finansija FBiH.

Na ovaj način Vlada Federacije BiH ostaje samo na jednoj realizovanoj aukciji vrijednosnih papira u ovoj godini i to trezorskih obveznica u iznosu od 30 miliona KM koja je održana 28. maja 2019. godine.

Indikativnim kalendarom aukcija Vlade FBiH predviđeno je u ovoj godini zaduživanje obveznicama i trezorskim zapisima u vrijednosti 370 miliona KM, ali je za očekivati da će ta cifra na kraju godine, s ozbirom na zadovoljavajuće stanje javnih finansija u ovom entitetu, biti znatno manja.

Ovakvo stanje ne ide u prilog bankama koje imaju višak likdvinosti, te nemaju priliku da upotrijebe višak sredstava na koja plaćaju "ležarinu" u Centralnoj banci BiH.
Facebook Twitter Print