Ekonomija
Nastavljeno razduživanje bosanskohercegovačkih banaka
6.9.2019 06:54 | Indikator.ba
Nastavljen je proces razduživanja bh. banaka po osnovu uzetih kredita, a nova zaduženja zabilježena su samo kod manjeg broja banaka, navodi se u biltenu Centralne banke BiH za prvi kvartal 2019. godine, izvještava Indikator.ba.

- U prvom kvartalu došlo je do smanjenja strane pasive komercijalnih banaka za 240,8 miliona KM, a čemu je u najvećoj mjeri doprinijelo smanjenje depozita (221,2 miliona KM). Krediti od nerezidenata nastavili su da se smanjuju te su u prvom kvartalu dodatno smanjeni za 22,7 miliona KM, navodi se u izvještaju CBBiH.

Proces razduživanja bh. banaka prema bankama-majkama traje već duže vrijeme budući da se banke u Bosni i Hercegovini sve više oslanjaju na domaće izvore finansiranja.

O tome najbolji govori podatak da banke imaju više prikupljenih depozita nego datih kredita.

Omjer depozita prema kreditima u julu ove godine bio je 112,7 posto.
Još prije četiri godine, odnosno 2015. godine, situacija je bila drugačija, vrijednost datih kredita bila je veća od vrijednosti prikupljenih depozita.

U prvom kvartalu ove godine, došlo je do povećanja nivoa strane aktive bh. banaka za 152,4 miliona KM. Tome je u najvećoj mjeri doprinijelo povećanje depozita i vrijednosnih papira osim dionica, od 209,6 miliona KM i 30,5 miliona KM, respektivno.
Facebook Twitter Print