Politika i društvo
UBBiH: Presuda za troškove obrade kredita dokaz nepostojanja pravne države
10.9.2019 09:30 | Indikator.ba
Presuda o nelegalnosti troškova za obradu kredita, koju je izrekao sud u Banjoj Luci, za Udruženje banaka BiH dokaz je nepostojanja pravne države.

- Ovakve presude dokaz su nepostojanja pravne države, jer korisnik kredita dobrovoljno potpisuje ugovor, kazali su u ovom Udruženju za RTRS.

- Definicije naknade između ostalih troškova predstavljaju realne operativne troškove koje banka ima u svom radu prilikom obrade i odobravanja plasmana a koji se nalaze van troškova cijene kapitala, odnosno kamatne stope, obrazložio je Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka BiH.

Troškove naknade za obradu kredita poznaje i Zakon o bankama RS, ali prilično neprecizno jer u njemu se navodi da će ugovor o kreditu navesti troškove kredita i da će ih banka od korisnika naplatiti ukoliko on od kredita odustane.

Kako bi korisnici imali zaštitu, Zakon o obligacionim odnosima u članu 11 navodi da su stranke u obligacionim odnosima ravnopravne, ali iskustvo korisnika usluga je da to u praksi nije slučaj, odnosno da su potrošači u podređenom položaju.

Agencija za bankarstvo RS, kako je izvijestio RTRS, zabilježila je u ovoj godini samo jedan prigovor i jedan upit korisnika u vezi sa spornom naknadom.

Sud u Banjoj Luci, nakon ranije slične odluke u Brčkom, presudio je da su bankarske naknade za troškove obrade kredita nelegalne.

- Tuženi nije dokazao koji su troškovi kredita, kao i način formiranja interkalarne kamate jer sve kreditne usluge banka naplaćuje kroz ugovorenu kamatu pa su troškovi kredita i interkalarne kamate neosnovani, navedeno je u obrazloženju.

Bez obzira ne presude ne očekuje se da će se banke trajno odreći naknade za obradu kredita.
Facebook Twitter Print