Kompanije i tržišta
Akcionari Banjalučke pivare usvojili odluku o stavljanju imovine pod hipoteku
10.9.2019 12:50 | Indikator.ba
Skupština akcionara Banjalučke pivare a.d. Banja Luka, održana danas, usvojila je odluku o zalaganju pokretne i nepokretne imovine preduzeća kako bi kompanija mogla refinansirati kredite kod UniCredit Bank, izvještava Indikator.ba.

Prema odluci, Banjalučka pivara će sa UniCredit Bank sklopiti ugovor o kreditu u iznosu od 18 miliona KM, ugovor o revolving kreditu u iznosu od 4,7 miliona KM i ugovor o okviru za finansijsko praćenje u iznosu od 2,3 miliona KM a ova sredstva koristit će za refinansiranje postojećih kredita.

Riječ je, kako smo ranije izvijestili, o kreditu u iznosu od 5.867.490,00 KM i revolving kreditu u iznosu od 3.911.660,00 KM kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, a po osnovu zaključenog Aneksa Ugovora o dugoročnom deviznom kreditu i dodatka I Ugovoru o dugoročnom deviznom kreditu u iznosu od 13,5 miliona eura.

-Reprogramom kredita i osiguranjem plativih garancija obezbjeđuju se povoljniji uslovi finansiranja, dugoročna podrška Banke Društvu, kao i mogućnost za planiranje i bolje projektovanje poslovanja Društva u narednom periodu, navodi se u obrazloženju odluke.

Pod hipoteku se stavljaju kompleks pivare, prodavnice, zemljište i prateća infrastruktura, kao i proizvodne linije.

Također, usvojene su izmjene Statuta prema kojima se Upravni odbor kompanije sastoji od pet članova, od kojih su četiri člana neizvršna, a među kojima su najmanje dva nezavisna, dok je jedan član Upravnog odbora izvršni.
Facebook Twitter Print