Ekonomija
BiH nakon deset godina dobiva novi statistički okvir
11.9.2019 11:42 | Indikator.ba
Statističke institucije u Bosni i Hercegovini će prvi put nakon deset godina dobiti novi okvir uzorka za statistička istraživanja bazirana na domaćinstvima.

Agencija za statistiku BiH, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, po prvi put, od 2009. godine radi ažuriranje Master okvira uzorka s krajnjim ciljem da se poveća obim i kvaliteta statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje s EU standardima. Ta aktivnost se realizira kroz projekt ''''Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak'''' uz finansijsku podršku Delegacije EU u Bosni i Hercegovini.

Svrha tog projekta je da se dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima. Novi Master okvir uzorka će omogućiti složenije sheme odabira uzoraka koje su karakteristične za kontinuirana istraživanja. Samim tim, u sljedećim istraživanjima riješit će se problem iz Master uzorka domaćinstava iz 2009. godine u kojem su promjene u domaćinstvima tokom vremena rezultirale vrlo visokom stopom neodgovora i manjim reprezentativnim uzorkom.

Istraživanja zasnovana na uzorku jedna su od glavnih aktivnosti statističkih institucija u Bosni i Hercegovini i njihov broj se stalno povećava.

Nedostatak odgovarajućeg okvira uzorka direktno se odražava na kvalitetu odabira uzorka i kvalitetu rezultata istraživanja, te je ažurirani okvir uzorka preduvjet za kvalitetan rad statističkih institucija u BiH.

Ažuriranje će se vršiti popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definiranoj metodologiji (uključujući upitnik) koju su pripremile tri statističke institucije u BiH.
Ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine s već definiranom strukturom i brojem popisnih krugova.

Predmet tog projekta, koji se provodi u saradnji sa agencijom Prism Research & Consulting iz Sarajeva, jeste ažuriranje za prva četiri kvartala.
Nakon završetka projekta, ažuriranje će nastaviti tri statističke institucije u BiH.
U prvom kvartalu potrebno je provesti popisivanje/ažuriranje ukupno 696 primarnih jedinica uzorka. Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije.

Predviđeno trajanje popisivanja za jedan kvartal je 22 dana s početkom terenskog rada za prvi kvartal 17. septembra ove godine, priopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.
Facebook Twitter Print