Kompanije i tržišta
Banjalučka MF banka planira dokapitalizaciju vrijednu 4,3 miliona KM
12.9.2019 12:57 | Indikator.ba
MF banka a.d. Banja Luka planira dokapitalizaciju vrijednu 4,3 miliona KM, sadržano je u prijedlogu odluke za Skupštinu akcionara koja je zakazana za 30. septembar, izvještava Indikator.ba.

Prijedlogom odluke predviđena je emisija 43.000 akcija, ukupne nominalne vrijednosti 4,3 miliona KM, od čega će 38.025 akcija nominalne vrijednosti od 3.802.500,00 KM biti emitovano za kvalifikovanog investitora MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka, a 4.975 akcija nominalne vrijednosti 497.500,00 KM za kvalifikovanog investitora FMO (Financierings – Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.).

Ianče, MKD "MIKROFIN" d.o.o. Banja Luka je trenutno vlasnik 78,340770 % akcija sa pravom glasa MF banke, a FMO 11,569992 %.

Emisija akcija će se vršiti bez objavljivanja prospekta i bez mogućnosti prava preče kupovine.

Banka vrši dokapitalizaciju, kako je obrazloženo, radi poboljšanja kvaliteta i adekvatnosti kapitala, stvaranja preduslova za ispunjenje propisanih regulatornih limita koji zavise od visine osnovnog kapitala, te stvaranja uslova za sigurnije i stabilnije poslovanje.

Trenutno, registrovani osnovni kapital MF banke iznosi 46,84 miliona KM, a ukoliko dokapitalizacija bude uspješna, a za što je potrebno da u previđenom roku budu uplaćeno 70 posto od ukupnog broja emitovanih akcija, kapital će biti povećan na 51,14 miliona KM.
Facebook Twitter Print