Politika i društvo
Zajam EBRD-a od četiri mil. eura za nadogradnju vodoopskrbe u Banjoj Luci
13.9.2019 12:47 | Indikator.ba
Zajednički akcijski plan za rješavanje ključnih pitanja zaštite okoliša
200.000 stanovnika Banja Luke, drugog grada po veličini u Bosni i Hercegovini, donijet će bolju vodoopskrbu zahvaljujući kreditu EBRD-a od četiri miliona eura za finansiranje poboljšanja komunalne vodovodne mreže.

Banka će zajam osigurati u okviru okvira Zelenih gradova, strateškog pristupa za rješavanje problema zaštite okoliša i održivosti kombinacijom ulaganja u komunalnu infrastrukturu i energetskih i političkih mjera.

Banja Luka se programu pridružila u septembru 2018. godine, a ubrzo nakon toga uložena je investicija u lokalnu mrežu daljinskog grijanja. Nova investicija rezultat je zajedničkog rada na Akcionom planu za zelene gradove, koji je neadekvatnu opskrbu vodom odredio kao jedan od hitnih prioriteta koji treba riješiti. Cijeli plan planiran je usvojiti da bude usvojen od grada do kraja 2019. godine.

Zajam EBRD-a dio je šireg investicijskog programa od 10 miliona eura za obnovu i proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže.

Pokrenut 2016. godine, EBRD Zeleni gradovi nudi podršku kako bi se gradovima pomoglo u rješavanju problema zaštite okoliša i poboljšanju kvalitete života stanovnika. Do danas se više od 30 gradova u regijama EBRD-a prijavilo se na program. Samo u Bosni i Hercegovini, Banja Luka, Kanton Sarajevo i Zenica su se do sada pridružili zelenim gradovima EBRD-a.

Otkako je započeo s radom u zemlji 1996. godine, EBRD je uložio 2,5 milijardi eura u 165 projekata. Samo od januara 2019. godine, Banka je u 13 projekata u Bosni i Hercegovini uložila oko 270 miliona eura.
Facebook Twitter Print