Politika i društvo
Saga o pozitivnoj listi lijekova KS: Vlada KS nije zaključila zabranjeni sporazum
18.9.2019 07:16 | Indikator.ba
Saga o pozitivnoj listi lijekova Kantona Sarajevo iz 2016. godine, na koju su se žalili strani proizvođači lijekova u Bosni i Hercegovini, okončana je rješenjem Konkurencijskog vijeća u ponovljenom postupku kojim se odbija zahtjev Udruženja predstavnika stranih proizvođača lijekova podnesen protiv Vlade Kantona Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, izvještava Indikator.ba.

Ovim Rješenjem Konkurencijsko vijeće izvršilo je presudu kojom je Sud Bosne i Hercegovine uvažio tužbu Udruženja predstavnika stranih proizvođača lijekova u BiH i poništio Rješenje Konkurencijskog vijeća iz 2017. godine, te predmet vratio Konkurencijskom vijeću na ponovno rješavanje.

Strani proiozvođači lijekova u BiH pokrenuli su postupak protiv Vlade KS smatrajući da je ona svojom Odlukom o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo od 01.06.2016. godine spriječila i narušila tržišnu konkurenciju na tržištu izdavanja lijekova koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja Kantona.

Primjedbe su bile da na pozitivnu listu A i B lijekova koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja nisu uvršteni svi proizvođači lijekova koji ispunjavaju uslove te da su favorizirani tzv. domaći proizvođači lijekova istog generičkog sastava, oblika i pakovanja, izuzev u pogledu lijekova koje ne proizvode ili ne pakuju u BiH, a sve radi "tobožnje zaštite domaće proizvodnje" lijekova.

Konkurencijsko vijeće je donijelo u junu 2017. rješenje kojim odbija zahtjev Udruženja predstavnika proizvođača stranih lijekova u BiH podnesen protiv Vlade Kantona Sarajevo, nakon čega je pokrenut sudski spor.

Sud BiH je potom sudskom presudom poništio rješenje Konkurencijskog vijeća i predmet vratilo na ponovni postupak.

Sudsko vijeće našlo je da je Konkurencijsko vijeće pogrešno primijenilo Zakon o konkurenciji utvrđujući da Vlada KS nije učesnik na tržištu, odnosno nije privredni subjekt te njene odluke ne potpadaju pod primjenu Zakona o konkurenciji BiH.

Na kraju, postupajući po presudi Suda BiH, Konkurencijsko vijeće zaključilo je da u predmetnom slučaju Vlada Kantona Sarajevo nije zaključila zabranjeni sporazum.

Pozivajući se na prakse Evropskog suda pravde i Evropske komisije Konkurencijsko vijeće obrazlaže da Vlada KS "ne predstavlja subjekt na koji se odnose i primjenjuju pravila konkurencije, niti se osporavana Odluka, donijeta na osnovu zakonskih ovlasti i na osnovu obavljanja javne vlasti, ima smatrati zabranjenim sporazumom".

Protiv ovog novog rješenja nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Facebook Twitter Print