Tržište kapitala
Pad cijene dionica Badeco Adria 3 posto
19.9.2019 14:09 | Indikator.ba
Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 683.640,36 KM.

Najveći promet ostvaren je dionicama društva Energonova d.d. Sarajevo u iznosu od 314.198,50 KM. U okviru četiri transakcije trgovano je sa 8.161 dionica po kursu od 38,50 KM.
Promet dionicama društva Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo iznosio je 172.850,76 KM, a trgovano je po kursu od 14,95 KM. Dionice Badeco Adria d.d. Sarajevo registrovale su pad od 3 posto na 160,05 KM, a trgovano je sa 997 dionica u ukupnoj vrijednosti 159.569,85 KM.

Dionicama društva Bosnalijek d.d. Sarajevo prometovano je u iznosu od 1.155,00 KM. U sklopu jedne transakcije prometovano je 70 dionica po kursu od 16,50 KM.

Dionice društva Hidrogradnja d.d. Sarajevo zabilježile su rast od 5,00 % i dostigle su cijenu od 0,21 KM. Dionice BAGS Energotehnika d.d. Vogošća registrirale su pad od 15,10 % i trgovano je po cijeni od 1,52 KM.

Srednji kurs i promet

Bosnalijek d.d. Sarajevo 16,500/1.155,00
ZIF CROBIH Fond dd Mostar 2,60/6.242,60
BH Telecom d.d. Sarajevo 11,11/17.220,50
BADECO ADRIA d.d. Sarajevo 160,05/159.569,85
JP Elektroprivreda HZHB Mostar 30,00/810,00
JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo 15,05/722,40
Sarajevo osiguranje dd Sarajevo 14,95/172.850,76
Bags energotehnika dd Vogošca 1,52/1.866,28
Dobojputevi dd Doboj Jug 5,30/4.240,00
Energonova d.d. Sarajevo 38,50/314.198,50
Aluminij d.d. Mostar 50,00/4.700,00
Hidrogradnja d.d. Sarajevo 0,21/64,47


Facebook Twitter Print