Tržište kapitala
Banjalučka Nova banka emisijom obveznica jača dopunski kapital
20.9.2019 06:38 | Indikator.ba
Nova banka a.d. Banja Luka objavila je javni poziv za upis i uplatu sedme emisije obveznica u vrijednosti 37,6 miliona KM putem javne ponude, izvještava Indikator.ba.

Prikupljena sredstva bit će korištena za povećanje dopunskog kapitala Banke radi povećanja dugoročnih i stabilnih izvora finansiranja s ciljem ostvarenja planiranog rasta bilansnih pozicija Banke.

Također, Banka će ova sredstva koristiti da poboljša finansijski položaj u pogledu dugoročnih izvora finansiranja.

U skladu sa Odlukom o izračunavanju kapitala banaka, Banka vrši zamjenu postojeće VI emisije obveznica u iznosu od 37,6 miliona KM sa novom emisijom u istom izsnosu koja je emitovana na isti rok 10 godina, uz grace period od 5 godina, ali uz nižu kamatnu stopu 3% (umjesto 8%).

Cilj ove zamjene je dugoročna stabilnost dopunskog kapitala, bez amortizacije koja bi bila prisutna da se zadržava postojeća struktura subordiniranog duga Nove banke, kao i značajna ušteda u rashodima od kamata.

Banka će sredstvima sedme emisije obveznica doprinijeti i optimizaciji svog poslovanja.

- Očekivani efekti emisije će se ogledati u učvršćivanju tržišne pozicije Banke. Povećanje obima i volumena dopunskog kapitala doprinijeće daljem jačanju Banke te će imati i uticaj na prikupljanje novih depozita banke i povećanje broja klijenata. Takođe, značajna ušteda u rashodima kamate na subordinirani dug će značajno uticati na povećanje profitabilnosti banke, obrazložili su iz Nove banke.
Facebook Twitter Print