Kompanije i tržišta
UniCredit bank obezbjeđuje kredit od 5,87 mil KM za Elektroprivredu HZHB
20.9.2019 13:22 | Indikator.ba
UniCredit bank d.d. Mostar pobijedila je na tenderu za nabavku dugoročnog kredita kompaniji Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar vrijednog 5,87 miliona KM bez PDV-a, navodi se u izvještaju o provedenom postupku javne nabavke EP HZHB.

UniCredit bank bila je jedni ponuđač na tenderu koji je na portalu javnih nabavki objavljen 2. avgusta 2019. godine.

Procijenjena vrijednost nabavke bila je 5.876.800,00 KM bez PDV-a, a UniCredit bank je ponudila 5.869.872,66 KM.

Nabava kredita odobrena je za potrebe organizacijske jedinice EP HZHB - Ekonomski poslovi.
Ugovor sa UniCredit bank bit će sklopljen nakon isteka žalbenog roka od 10 dana.
Facebook Twitter Print