Tržište kapitala
Pad vrijednosti dionica Energopetrola od 7,7 posto
4.10.2019 13:54 | Indikator.ba
Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 30.769,12 KM.

Najveći promet je ostvaren dionicama ZIF Naprijed d.d. Sarajevo u iznosu od 16.095,20 KM,a trgovano je po kursu od 1,10 KM.

Dionice Energopetrola registrirale su pad od 7,69 %i trgovano je po cijeni od 6,00 KM.
Akcijama društva Bosnalijek d.d. Sarajevo trgovano je u iznosu od 1.200,00 KM. U sklopu jedne transakcije vlasnika je promijenilo 75 dionica po kursu od 16,00 KM.
Dionicama ASA Banke d.d. Sarajevo prometovano je u iznosu od 3.800,00 KM, a kurs je bio 38,00 KM.

Na Tržištu za emitente u stečaju ostvaren je promet dionicama društva MAPEX d.d. Maglaj u iznosu od 1.900,00 KM. U sklopu jedne transakcije prometovano je 3.800 dionica po kursu od 0,50 KM.

Dionice ZIF Fortuna fond zabilježile su rast od 3,00% i dostigle su cijenu od 1,03 KM.

Srednji kurs i promet

Bosnalijek d.d. Sarajevo 16,00/1.200,00
ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo 1,87/2.508,92
ZIF Fortuna fond dd 1,03/309,00
ZIF Naprijed dd Sarajevo 1,10/16.095,20
BADECO ADRIA d.d. Sarajevo 165,00/2.640,00
ASA Banka dd Sarajevo 38,00/3.800,00
JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo 17,40/696,00
Energopetrol dd Sarajevo 6,00/1.620,00
Mapex dd Maglaj 0,50/1.900,00
Facebook Twitter Print