Ekonomija
Prosječne kamatne stope na kredite i dalje u padu
7.10.2019 05:20 | Indikator.ba
Prosječne kamatne stope stope na kredite u Bosni i hercegovini i dalje su u padu, pokazuju izvještaji entitetskih agencija za bankarstvo za prvih šest mejseci 2019. godine.

Prosječne efektivne kamatne stope na kredite u Federaciji BiH sa 30. junom 2019. godine iznose 3,98% i u odnosu na kraj 2018. godine, kada su iznosile 4,15%, smanjene su za 0,17 procentnih poena.

Trend smanjenja prosječnih efektivnih kamatnih stopa prisutan je i kod kratkoročnih kredita za 0,2 procentna poena (sa 2,97% smanjenje na 2,77%) i kod dugoročnih kredita za 0,05 procentna poena (sa 5,62% na 5,57%). Posmatrano prema sektorskoj strukturi, efektivne kamatne stope na ukupne kredite privredi smanjene su za 0,23 procentna poena (sa 3,13% na 2,90%), a na kredite odobrene stanovništvu za 0,35 procentnih poena (sa 7,22% na 6,87%).

Ukupne prosječne efektivne kamatne stope na depozite sa 30. junom 2019. godine iznose 0,77% i u odnosu na kraj 2018. godine, kada su iznosile 0,65%, povećane su za 0,12 procentnih poena.
Posmatrano prema ročnosti depozita, kamatne stope na kratkoročne depozite zabilježile su smanjenje za 0,04 procentna poena (sa 0,36% na 0,32%), dok su na dugoročne depozite povećane za 0,06 procentna poena (sa 1,16% na 1,22%).

Prosječna efektivna kamatna stopa na kredite banaka iz Republike Srpske za period januar -juni 2019. godine iznosila je 5,46% i manja je za 0,20 procentnih poena u odnosu na 2018. godinu.
Prosječna efektivna kamatna stopa na depozite banaka u ovom entitetu je 0,46% i manja je za 0,17 procentnih poena u odnosu na 2018. godinu.

Razlika između prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na ukupne kredite (5,46%) i prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na ukupne depozite (0,46%) iznosi 5 procentnih poena i manja je za 0,05 procentnih poena u odnosu na kraj 2018. godine.
Facebook Twitter Print