Ekonomija
Blagi pad registrovane nezaposlenosti u avgustu
7.10.2019 14:55 | Indikator.ba
Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31. avgustom 2019. godine na evidencijama je prijavljeno 406.848 nezaposlenih lica, što u odnosu na 31.07.2019. godine predstavlja smanjenje za 261 lice ili 0,06%.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u avgustu 2019. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 15.361. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 16.381.
Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 9.287 ili 56,69%.

U avgustu 2019. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 5.352 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 10.583.U skladu sa važećim zakonskim propisima, u avgustu 2019. godine novčanu naknadu koristilo je 13.143 lica ili 3,23% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica.
Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 350.400 lica ili 86,13% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Registrovana zaposlenost, nezaposlenost i stopa nezaposlenosti prema podacima Agencije za statistiku BiH – juli 2019. godine

REGISTROVANA ZAPOSLENOST - 821.791

REGISTROVANA NEZAPOSLENOST - 407.109

STOPA REGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI - 33,1%
Facebook Twitter Print