Kompanije i tržišta
RMU Banovići ne želi u koncern Elektroprivrede BiH
8.10.2019 05:44 | Indikator.ba
Banovići su na nogama, ne žele da njihov Rudnik mrkog uglja uđe u sastav koncerna Elektroprivreda BiH.

Općinsko vijeće Banovići, kako izvještava RTV Slon, zatražilo je da od Vlade i parlamenta FBiH da Odluku Vlade FBiH o prestruktuiranju rudnika u FBiH ne usvoje ili vrate na doradu jer bi kako je rečeno, ta odluka, ukoliko bude usvojena, imala dalekosežne posljedice na Općinu Banovići i njene građane.

Program Federalne Vlade koji će se naći pred parlamentarcima, između ostalog, podrazumijeva da svi rudnici u FBiH koji u vlasničkoj strukturi imaju većinski državni kapital uđu u koncern EP BiH.

U koncernu su već Rudnici Kreka, Đurđevik, Kakanj, Breza, Zenica, Gračanica Abid Lolić. Ostao je Rudnik mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići. Prije nego što je ova Odluka Vlade FBiH upućena Parlamentu Federacije, iz RMU Banovići tvrde da o ovome nisu bili informisani.

Munever Čergić, direktor RMU "Banovići" d.d. Banovići kaže da je taj potez Vlade FBiH nedopustiv jer, kako tvrdi, nije ispoštovana kompletna procedura koja bi trebala podrazumijevati i javnu raspravu, okrugli sto i stručne studije.

Prema dokumentu, ulazak u koncern EP BiH podrazumijeva smanjenje cijene uglja i smanjenje zaposlenih.
Facebook Twitter Print