Kompanije i tržišta
Općina Stari Grad obustavila gradnju Saraya Resorta
9.10.2019 11:52 | Indikator.ba
Zbog nelegalne gradnje stambeno-poslovnog naselja "Saraya Resort" na Hladivodama bez prethodno pribavljenih građevinskih dozvola načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić naredio je hitne mjere koje uključuju zatvaranje gradilišta i sankcionisanje odgovornih inspektora, saopćeno je danas iz Općine Stari Grad.

Utvrđeno je da je investitor Caphy International d.o.o. od nadležne Službe za urbanizam 2017. godine dobio odobrenje za dva ogledna objekta, te 2018. godine odobrenje za sanaciju klizišta na ovom lokalitetu, što je bio preduslov za sve radove predviđene Odlukom o provođenju Urbanističkog projekta "Hladivode".

Nakon toga, investitor je počeo izgradnju objekata iako je nadležna Služba za urbanizam na njihov zahtjev za izdavanje građevinske dozvole odgovorila da je potrebna upotpuna dokumentacije. Od investitora Caphy International d.o.o. traženo je da izrade glavni projekat prema odobrenom idejnom rješenju na osnovu kojeg su im izdate lokacijske informacije. Također, tražen im je izvještaj o inžinjersko-geološkim i geomehaničkim karakteristikama tla za mikrolokacije na kojima se traži odobrenje za građenje, jer taj izvještaj treba biti ugrađen u fazu konstrukcije i obavezan je prema Odluci o Urbanističkom projektu Hladivode.
S obzirom da je investitor promijenio projektno rješenje za sanitarno-fekalnu odvodnju, tražene su im i odgovarajuće saglasnosti ViK-a.

I, pored činjenice da nisu izvršili upotpunu dokumentacije i nije im izdato odobrenje za gradnju, investitor je početkom ove godine pristupio izgradnji objekata kojih je trenutno na lokaciji 27, od čega je deset objekata već ''''ukrovljeno''''.

Investitor, kojeg zastupa Jasmina Feriz, ne negira da su objekti građeni bez odobrenja, međutim navodi da su radili u skladu sa Preporukom za sanaciju klizišta koja ne obuhvata samo izradu drenažnih rebara već i gradnju objekata.
Facebook Twitter Print