Tržište kapitala
Promet dionicama Hidroelektrane na Vrbasu od oko 230 hiljada KM
10.10.2019 12:45 | Indikator.ba
Na Banjalučkoj berzi ostvaren je danas promet od 6.131.926,94 KM, kroz 49 transakcija.

Prijavljen je blok posao hartijama od vrijednosti emitenta Vitaminka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 5.578.238,60 KM.

Akcijama Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad trgovalo se u iznosu od 229.520,00 KM po prosječnoj cijeni od 0,38 KM po akciji.

Ukupan promet obveznicama iznosio je 254.361,00 KM, a najviše se trgovalo obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne štete 10 u vrijednosti od 196.000,00 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,28%.

Udjelima DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced trgovalo se u iznosu od 5.356,89 KM po prosječnoj cijeni od 4,64 KM, što predstavlja rast cijene za 0,22%. Rast prosječne cijene imali su udjeli DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced (0,22%), i danas se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 4,64 KM.

Srednji kurs i promet

Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 0,38/229.520,00
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,845/39.407,41
Nova banka a.d. Banja Luka 0,57/20.870,55
Vitaminka a.d. Banja Luka 0,20/2.814,80
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina 0,134/397,98
RiTE Gacko a.d. Gacko 0,03/266,64
DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova 0,151/154,32
DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund 0,736/538,75
DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced 4,64/5.356,89

Blok poslovi

Vitaminka a.d. Banja Luka 0,20/5.578.238,60
Facebook Twitter Print