Politika i društvo
Konačno počela primjena elektronskog potpisa u Bosni i Hercegovini
17.10.2019 15:16 | Indikator.ba
U Bosni i Hercegovini je počela primjena kvalificiranih elektronskih potvrda, čime su stvoreni uslovi za provođenje Zakona o elektronskom potpisu Bosne i Hercegovine.

Kompanija Halcom je dostavljenom prijavom i dokumentacijom ispunila sve uvjete propisane Zakonom o elektronskom potpisu BiH za dobivanje statusa akreditiranog ovjerioca kvalificiranih potvrda, a posebno one o sigurnosti i zaštiti od zloupotrebe podataka, čime su stvoreni uvjeti za praktičnu primjenu kvalificirane potvrde za elektronski potpis.

U Ministarstvu prometa i komunikacija danas je uručen prvi kvalificirani certifikat zamjeniku ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Saši Dalipagiću.

"Elektronski potpis, koji se zasniva na kvalificiranoj potvrdi, u pravnom smislu ima istu snagu kao i vlastoručni potpis i njegovim korištenjem znatno će se ubrzati razmjena dokumenata, ugovora i općenito svih elektronskih transakcija koje će, uz razvoj novih servisa na svim nivoima vlasti u BiH i poslovnom sektoru, doprinijeti sigurnijem, jeftinijem i jednostavnijem poslovanju u sferi trgovine, bankarstva, javne uprave, zdravstva i sl. Vjerujemo da će naša zemlja u skorijoj budućnosti imati značajne koristi od praktične primjene elektronskog potpisa i da će potaknuti razvoj novih elektronskih servisa s ciljem modernizacije, transparentnosti i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora te pružiti mogućnost stvaranja novih poslovnih modela", naglasio je zamjenik ministra prometa i komunikacija Saša Dalipagić.

Informaciju da će Halcom biti certifikacijsko tijelo za elektronski potpis prvi je objavio portal Indikator.ba.

Više na linku: http://indikator.ba/Vijest.aspx?p=1&id=25273&naslov=Indikator.ba+saznaje%3A+Halcom+certifikacijsko+tijelo+za+elektronski+potpis
Facebook Twitter Print