Kompanije i tržišta
Komercijalne TV stanice dobile dozvolu za prelazak na digitalni signal
31.10.2019 05:50 | Indikator.ba
Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) dodjelila je dozvolu za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u BiH – MULTIPLEKS C, pravnom licu "MULTIPLEX SERVICE BH" d.o.o. Sarajevo.

Osnivači "MULTIPLEX SERVICE BH" su komercijalne TV stanice: NOVA BH d.o.o. Sarajevo, FACE d.o.o. Sarajevo, RTV "BN" d.o.o. Bijeljina i TV1 d.o.o. Sarajevo. Dozvola stupa na snagu 1.novembra 2019. godine, a izdaje se na period od 15 godina, saopćeno je iz RAK-a.

- Podsjećanja radi, na osnovu Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, Agencija je dodijelila pravo na korištenje Multipleksa A i B, (MUX A) i (MUX B) Javnom RTV sistemu BiH, dok je Multipleks C (MUX C) namijenjen komercijalnom sektoru na upravljanje. Agencija očekuje da će svi raspoloživi resursi biti adekvatno iskorišteni za finalizaciju procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje, što neminovno doprinosi digitalizaciji cjelokupnog bh. društva - navodi se u saopćenju RAK-a.

Dodjelom ove dozvole praktično je otvoren prostor i za komercijalne TV stanice da svoj program konačno počnu emitovati putem digitalnog signala.

Vlada RS tražila je poništavanje javnog poziva za dodjelu dozvole zbog "nezakonitosti i povrede imovine RS".
Facebook Twitter Print