Tržište kapitala
Telekom Srpske ponovo isplaćuje privremenu dividendu
5.11.2019 14:24 | Indikator.ba
Telekom Srpske isplatit će privremenu dividendu akcionarima u iznosu od 17,45 miliona KM, odnosno 0,03551185 KM po akciji, sadržano je u prijedlogu odluke za Skupštinu akcionara, koja je zakazana za 5. decembar 2019. godine, izvještava Indikator.ba.

Planirano je da se privremena dividenda isplati akcionarima Telekoma RS a.d. Banja Luka koji imaju taj status na dan 26. oktobar 2019. godine.

Kao datum početka isplate privremene dividende predviđen je 27. oktobar 2019. godine.

Isplaćena privremena dividenda će biti uzeta u obzir prilikom usvajanja
finansijskih izvještaja za 2019. godinu i donošenja odluke o raspodjeli dobiti za
2019. godinu.

Telekom Srpske ima ustaljenu praksu da uanprijed isplaćuje dividendu, a iz prošlogodišnje dobiti koja je bila 61,0 milion KM, isplatio je privremenu dividendu u iznosu od 22,57 miliona KM, prema odluci iz decembra, a nakon toga sredinom godine odlukom akcionara raspodijelio je i preostali dio neraspoređene dobiti u iznosu od 38,44 miliona KM.
Facebook Twitter Print