Tržište kapitala
Vitinka preko Spletene lipe u otkup preostalih akcija Vitaminke
6.12.2019 07:14 | Indikator.ba
Spletena lipa d.o.o. Banja Luka, društvo u vlasništvu kozlučke Vitinke, objavila je ponude za preuzimanje akcija kompanije Vitaminka a.d. Banjaluka.

Spletena lipa posjeduje 76,6 posto akcija Vitaminke, a za svaku akciju koja je predmet ponude spremna je platiti 0,20 KM.

Vitinka je nedavno putem Spletene lipe preuzela 76,6 posto akcija Vitaminke za što je platila 5,58 miliona KM.

Najveći pojedinačni akcionar na kojeg će se odnositi ponuda je SEE Investments Solutions GMBH koji posjeduje 15,5 posto akcija, o ostalo su manjinski akcionari koji posjeduju znatno manje udjele.

See Investment Solutions GmbH sa sjedištem u Švicarskoj, između ostalog, osnivač je brokerske kuće SEE Investments Solutions Sarajevo.
Facebook Twitter Print