Kompanije i tržišta
Još nisu isplaćeni svi osigurani depoziti Bobar banke
10.12.2019 07:02 | Indikator.ba
Deponenti Bobar banke a.d. Bijeljina u stečaju koji još nisu podnijeli zahtjev za isplatu osiguranih depozita to mogu učiniti do 23.12.2019. godine.

Agencija za osiguranje depozita BiH je isplatila osigurane depozite za najveći dio deponenata Banke, nakon što je ona završila u stečaju 2014. godine.

Prema Zakonu o osiguranju depozita u bankama BiH predviđeno je da se zahtjevi za isplatu osiguranih depozita primaju u roku od 5 godina od dana oduzimanja dozvole za rad banci članici, što znači da se od 24.12.2019. godine takvi zahtjevi neće primati.

Stoga su deponenti kojima još nisu isplaćeni osigurani depoziti do 50.000 KM pozivaju da svoje zahtjeve podnesu zaključno sa 23.12.2019. godine.

Isplata se vrši putem banke isplatioca UniCredit banke a.d. Banja Luka na lokacijama njenih poslovnica.

Nakon 23.12.2019. godine prestaje pravo deponenata čiji su depoziti osigurani do 50.000 KM da ih potražuju od Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine. Oni će se kao i deponenti čiji su depoziti bili veći od 50.000
KM namirivati u stečajnom postupku nad Bobar bankom a.d. Bijeljina, ukoliko su im priznata potraživanja u tom postupku.
Facebook Twitter Print