Tržište kapitala
Rast kursa dionica ASA banke 2,67 posto
10.12.2019 14:45 | Indikator.ba
Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 221.756,50 KM.

Najveći promet ostvaren je dionicama društva OZON d.d. Travnik u iznosu od 112.914,00 KM, a kurs je bio 153,00 KM.

Dionice ASA banke zabilježile su rast od 2,67 % i dostigle su cijenu od 38,00 KM.

Priomet dionicama društva Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj iznosio je 25.000,00 KM, trgovano je po kursu od 25,00 KM.

Prometovano je 1.107 dionica emitenta Bosnalijek d.d. Sarajevo u dvije transakcije, a kurs je iznosio 17,49 KM.

Kurs Šipad komerca iznosio je 3,50 KM, a prometovane su 1.954 dionice u pet transakcija.

Srednji kurs i promet

Bosnalijek d.d. Sarajevo 17,49/19.361,50
BH Telecom d.d. Sarajevo 10,67/13.341,20
ASA Banka dd Sarajevo 38,00/1.330,00 10.12.2019 38,00 38,0
Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj 25,00/25.000,00
FEB d.d. Sarajevo 150,00/40.950,00
Ozon d.d. Travnik 153,00/112.914,00
Zrak - Optomehanika d.d. Kiseljak 8,42/2.020,80
Šipad komerc dd Sarajevo 3,50/6.839,00
Facebook Twitter Print