Menadžment
Trgovina dionicama Zrak Optomehanike od 160 hiljada KM
18.12.2019 15:43 | Indikator.ba
Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 569.727,89 KM.

Najveći promet ostvaren je dionicama društva ZRAK OPTOMEHANIKA D d.d. Kiseljak u iznosu od 160.603,08 KM. Trgovano je po krus od 8,42 KM.

U sklopu dvije transakcije prometovano je 330 dionica društva Bosnalijek d.d. Sarajevo po kursu od 18,68 KM, a što predstavlja rast cijene od 0,11 %.

Na Kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 2.250,16 KM. U sklopu devet transakcija prometovano je 2.254 obveznice ratnih potraživanja FEDERACIJE BIH serije F,G,H.

Promet dionicama društva BH Telecom d.d. Sarajevo iznosio je 55.673,00 KM, a trgovano je po kursu od 10,50 KM.

Dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo registrirale su pad od 2,30 % i i trgovano je po cijeni od 15,63 KM.

Na vanberznom tržištu evidentirana je trgovina dionicama emitenata NOVI CENTAR d.d. Zavidovići u vrijednosti od 444,00 KM, u sklopu jedne transakcije prometovano je 111 dionica. Takođe, ostvaren je promet dionicama Šipad komerc d.d. Sarajevo u vrijednosti od 293.587,20 KM. U sklopu jedne transakcije prometovane su 81.552 dionice.

Srednji kurs i promet

Bosnalijek d.d. Sarajevo 18,68/6.164,40
ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo 1,54/616,00
BH Telecom d.d. Sarajevo 10,50/55.673,00
JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo 15,63/48.708,40
Saniteks d.d. Velika Kladuša 9,15/466,65
Vispak dd Visoko 10,00/990,00
Zrak - Optomehanika d.d. Kiseljak 8,42/160.603,08
Unis Komerc dd Sarajevo 1,50/225,00
Facebook Twitter Print