Komentari i analize
Nivo "loših" kredita u BiH i dalje iznad regionalnog prosjeka
25.12.2019 07:26 | Indikator.ba
Pad nekvalitetnih zajmova (NPL) u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi (CESEE) nastavlja se kontinuirano, dostižući 35,2 milijarde eura 30. juna 2019. za regiju, te prosječni omjer NPL-a od 4,0% (pad od 0,9 postotnih bodova na godišnjem niovu), pokazuje NPL Monitor Bečke inicijative, izvještava Indikator.ba.

To je značajno poboljšanje u odnosu na omjer 9,8% u martu 2014. godine. Razlozi za stalno smanjenje i dalje su kombinacija činilaca, uključujući smanjenje zakonskih, regulatornih i poreznih zapreka, prodaju NPL-a od strane banaka i ukupno poboljšanje makroekonomskih uvjeta.
Koristi se primjećuju od nedavnih poboljšanja regulatornog i pravnog okruženja za podršku smanjenju NPL-a, a napravljen je i daljnji napredak.

Albanija je jedina zemlja CESEE-a gdje omjer NPL ostaje iznad praga od 10,0%, a nivo NPL-a iznad prosjeka CESEE regije ima i Bosna i Hercegovina.
Prema NPL Monitoru BiH je imala krajem juna NPL ratio od 8,0 posto, što je smanjenje za 1,3 posto na godišnjem nivou. Omjer NPL pokrivnosti iznosio je 78,2 posto.

Prosječni omjeri pokrivenosti NPL-a u regiji, omjeri neto NPL-a, neto NPL-a u odnosu na kapital i NPL-a prema BDP-u nastavili su se poboljšavati i iznose 63,4%, 1,5%, 9,8% i 2,5%.

Ostvarena stopa NPL transakcija usporila je, ali prodaja se nastavlja u cijeloj regiji, s 1,7 milijardi eura transakcija ostvarenih u prvoj polovici 2019. godine.

Transakcije su i dalje relativno dinamične, no primjetno je usporavanje u nekim zemljama koje su posljednjih godina već očistile velike portfelje, poput Rumunije i Mađarske.

NPL Momnitor registrovao je jednu transakciju NPL-om u Bosni i Hercegovini, kada su dvije UniCredit banke prodale B2Kapitalu portfolio od 24,5 miliona eura.
Facebook Twitter Print