Ekonomija
Banke iz EU-a suočavaju se s daljnjim smanjenjem profitabilnosti
13.1.2020 17:06 | Indikator.ba
Kapitalni položaj banaka u Evropskoj uniji u trećem tromjesečju 2019. ostao je snažan, kvaliteta imovine dodatno se poboljšala, ali se profitabilnost smanjila s negativnim izgledima banaka i analitičara, objavilo je danas Evropsko bankarsko tijelo (EBA).

Koeficijenti kapitala banaka EU-a ostali su stabilni treće tromjesečje zaredom. Koeficijent CET1 ostao je 14,4% na potpuno opterećenoj osnovi, pri čemu je povećanje kapitala kompenzirano paralelnim povećanjem iznosa izloženosti riziku (REA). Potonje je nastalo zajedno s povećanjem ukupne imovine i zajmova.

Kvaliteta imovine stalno se poboljšava, iako sporijim tempom. Omjer nekvalitetnih kredita (NPL) smanjio se s 3,0% na 2,9%. Slično tome, udio zajmova u Fazi 2 i Fazi 3 smanjio se, i to za 10 bps u kvartalnom poređenju na 6,9%, odnosno 3,3%, respektivno. Koeficijent pokrivenosti se nadalje smanjio i iznosio je 44,6%, u odnosu na 44,9% u četvrtom ranije.

Gledajući prema naprijed, postotak banaka koje očekuju pogoršanje kvalitete imovine dodatno se povećao, posebice za kreditiranje malih i srednjih preduzeća (MSP) i finansiranje komercijalnih nekretnina (CRE). Bez obzira na ove izglede, banke i dalje planiraju povećati finansiranje MSP-a kao i potrošačko kreditiranje.

Povrat na kapital (RoE) je u Q3 smanjen na 6,6%, što je za 40 bps manje nego u prethodnom tromjesečju.
U skladu s trendom u prethodnom tromjesečju, omjer troškova i prihoda banaka smanjio se i iznosio je 63,2% u septembru 2019., 90 bps manje nego u drugom kvartalu. Rastući obim kamatonosne imovine i nepromijenjena neto kamatna marža (1,43%) podržavaju ovaj trend.

Udio neto prihoda od kamata u ukupnom neto operativnom prihodu porastao je na 58,5%, 60 bps više nego u zadnjem tromjesečju.

Rezultati RAQ (Risk Assessment Questionnaire) pokazuju da su banke i analitičari prilično pesimistični u pogledu trendova profitabilnosti.
Samo 20% banaka i 10% analitičara očekuje opće povećanje profitabilnosti u bliskoj budućnosti u odnosu na 25% i 20% u prethodnom RAQ-u.
Facebook Twitter Print