Ekonomija
Kreditna linija EBRD-a Erste banci za podršku turizmu u Hrvatskoj i Crnoj Gori
13.1.2020 17:29 | Indikator.ba
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) kroz kreditnu liniju hrvatskoj Erste&Steiermärkische Bank (ESB) d.d. u iznosu od 100 miliona eura podržava razvoj turističkog sektora u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Sredstva su namijenjena za održiva ulaganja u privatna ugostiteljsko-hotelska preduzeća i prateće turističke aktivnosti.

Erste banka u Hrvatskoj je prva finansijska institucija kojoj se odobravaju kreditna sredstva u sklopu EBRD-ovog Programa za inkluzivni turizam istočnog Mediterana (EBRD Inclusive Tourism Framework for the Eastern Mediterranean). Program predstavlja sveobuhvatni pristup finansiranju turističkog sektora s fokusom na širi, brži i sistematičniji pristup finansiranju turizma i povezanih sektora.

Program i odobrena kreditna linija imaju sljedeće ciljeve: (1.) da kroz radnu praksu povećaju mogućnost zapošljavanja mladih i žena, te saradnjom s lokalnim univerzitetima i stručnim školama kroz uspostavljanje novih ili poboljšanih stručnih programa, promovišu stručnu radnu praksu i politiku jednakih mogućnosti zapošljavanja; kao i da (2.) ojačaju povezanost s lokalnim dobavljačima kroz saradnju svih važnih zainteresovanih strana, što je ključno za bolji razvoj lokalnih lanaca vrijednosti i dublju integraciju lokalnih poljoprivrednika u Hrvatskoj i Crnoj Gori.
Facebook Twitter Print