Menadžment
Komercijalna banka a.d. Banja Luka isplaćuje bonuse
17.1.2020 14:50 | Indikator.ba
Komercijalna banka a.d. Banjaluka namjerava isplatiti bonuse za 2016., 2017. i 2018. godinu, sadržano je u prijedlogu za Skupštinu akcionara banke koja je zakazana za 4.februar 2020. godine.

Odlukama Skupštine Banke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. godini isplaćuje se varijabilni dio naknade (bonus) u ukupnom bruto iznosu od 60.694,85 KM na teret neraspoređene dobiti Banke.
U poslovnoj 2017. godini odlučeno je da varijabilni dio naknade (bonus) bude isplaćen u bruto iznosu od 158.750,01 KM, a u 2018. godini u bruto iznosu 212.889,11 KM.
- Isplata će se izvršiti u skladu sa članom 38. Zakona o bankama Republike Srpske i u skladu sa dinamikom isplata nagrada zaposlenima Grupe Komercijalna Banka AD Beograd, navodi se u prijedlogu odluka.

Komercijalna banka a.d. Banja Luka podružnica je istoimene beogradske banke u državnom vlasništvu, koja se nalazi u završnici postupka privatizacije.
Facebook Twitter Print