Kompanije i tržišta
Novi letovi i investicije: Šta sve planiraju u Aerodromima RS
23.1.2020 06:58 | Indikator.ba
Nove destinacije Ryaniara, uvođenje charter letova za Crnu Goru, proširenje aerodromskog kompleksa i dovršetak izgradnje kargo skladišta, neki su od osnovnih značajki Plana poslovanja Aerodroma RS Banja Luka za period 2020. - 2022. godina, izvještava Indikator.ba.

Nakon uvođenja početne tri destinacije u 2018 godini za Brisel, Stockholm i Memmingen, uvođenja letova za Berlin od aprila 2019 godine, Ryaniar bi trebao svake godine da uvodi po najmanje dvije nove destinacije. Od 03.02.2020. godine počinje saobraćaj sa njemačkom destinacijom Franfurt – Hahn, a od 30.03.2020. godine letenje za Beč.
Planirano je i zadržavanja sadašnjeg obima redovnog linijskog saobraćaja koji obavlja kompanija Air Serbia na liniji Beograd - Banja Luka.

Takođe, u Aerodromima RS u 2020 godini očekuju realizaciju charter letova za jednu tursku i jednu grčku destinaciju, a postoji mogućnost da se uvede i charter let za Crnu Goru.

Trogodišnjim planom se i dalje predviđaju subvencije Vlade Republike Srpske u iznosu od 1,9 miliona KM na godišnjem nivou. U 2020 godini je planiran pozitivan finansijski rezultat, kao i završetak započetih investicionih aktivnosti.

Kako bi međunarodni aerodrom Banja Luka zadržao kategoriju, nastaviće se projekt proširenja aerodromskog kompleksa i osnovne staze aerodroma prema istoku. Nakon donošenja Odluke o proglašenju opšteg interesa na nekretninama koje su definisane ovom odlukom pokrenut je proces eksproprijacije. Pošto do danas novčana sredstva nisu obezbijeđena, aerodrom je kandidovao projekat Proširenja osnovne staze kao projekat za Program javnih investicija Republike Srpske, PIP RS 2020-2022. Ukupna vrijednost projekta je 3 miliona KM.

Osim toga, Aerodrom je preuzeo ugovornu obavezu prema kompaniji Ryanair da će najkasnije za jednu godinu od početka njihovih letova u Banja Luci razviti i implementirati IAP-RNP/GNS i prilaz iz pravca 35, za koji je potrebno instalirati savremena prilazna svjetla.

Početkom 2020 godine, Aerodrom u Banjoj Luci će dobiti funkcionalan i moderan objekat za kargo, u površini od cca 900 m2.
Objekat će biti prilagođen za sve vrste kargo pošiljki i imaće mogućnost skladištenja i kvarljivih roba.

U 2020 godini aerodrom planira da zaključi najmanje jedan ugovor u vezi sa opsluživanjem kargo vazduhoplova, a za poslove koji se odnose na opšti kargo.
U 2020 godini bi mogli biti nastavljeni pregovori sa ruskom kompanijom IrAero iz Irkutska u vezi sa razvojem kargo saobraćaja.

Banjalučki aerodrom u 2020. godini planira zabilježiti 216 hiljada putnika nakon što je broj u 2019. godini bio 135 hiljada.
Facebook Twitter Print