Ekonomija
Stres test će manje koštati EU banke, a dijelom će ga provoditi i same
23.1.2020 11:22 | Indikator.ba
Stresno testiranje banaka u Europskoj uniji radi provjere njihove sposobnosti da izdrže tržišne šokove bez pomoći poreznih obveznika trebalo bi iziskivati manje troškove, predložio je u srijedu regulator EU-a za bankarstvo.

Europsko bankarsko tijelo (EBA) predložilo je novi okvir koji će omogućiti bankama objavljivanje vlastitih rezultata testova otpornosti na stres zajedno s rezultatima EBA-e. Sada je objavljen samo jedan niz rezultata.

- Okvir koji danas predlažemo ima za cilj da testiranje otpornosti na stres za cijelu EU učini informativnijim, fleksibilnijim i isplativijim, izjavio je u saopćenju predsjedavajući EBA-e Jose Manuel Campa.

Testiranje stresa postalo je redovna vježba u Sjedinjenim Državama i Europi nakon globalne finansijske krize prije deceniju kada su porezni obveznici morali spašavati zajmodavce s nedovoljnom kapitalizacijom.

EU je 2011. godine provela svoj prvi paneuropski test kako bi utvrdila koliko dobro banke mogu izdržati šokove. Ishod testova vršio je pritisak na banke da brzo prikupe kapital, tamo gdje je to potrebno.

No, s bankama koje su sada generalno dobro kapitalizirane, test je postao rjeđi - svake dvije godine umjesto godišnje - a supervizori ga koriste kako bi osim osnovnog kapitala pogledali specifične rizike poput slabe profitabilnosti.

EBA je rekla da je vrijeme za svukupnu ocjenu, a u dokumentu za raspravu za javno konsultovanje predložila je dva dijela za isti test. U početku bi EBA testirala potrebu za dodatnim kapitalom u određenim bankama. Drugi bi sprovele same banke.

Oboje bi koristili iste scenarije stresa kao osnovu za test, sa dva skupa rezultata, jednog od supervizora, a drugog od banaka.

- Metodologija iz zakona o bankama danas bi bila manje propisivačka i dala bi bankama više diskrecije u izračunavanju njihovih projekcija, rekla je EBA.
Facebook Twitter Print