Tržište kapitala
Dodatno izjašnjenje: Članovi Uprave Krajinapetrola podijeljeni o ponudi za preuzimanje
23.1.2020 18:19 | Indikator.ba
Četiri člana Uprave Krajinapetrola izrazili su negativan stav o ponudi kompanije NES d.o.o. Banjaluka za preuzimanje u dodatnom izjašnjavanju koje je naložio regulatora tržišta, dok su dva izrazila pozitivan stav, izvještava Indikator.ba.

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske zatražila je od Uprave Krajinapetrola da objavi dodatno izjašnjenje u mišljenju o ponudi za preuzimanje nakon prvobitnog mišljenja koje je bilo zbunjujuće, budući da su u njemu planovi, ciljevi i namjere ponudioca, kompanije NES, ocijenjeni prihvatljivim, ali je u konačnici izraženo negativno mišljenje prema ponudi.

Komisija za hatije od vrijednosti naložila je dodatno izjašnjenje u vezi sa ponuđenom cijenom (0,81 KM po akciji), te da članovi Uprave obrazlože razloge zbog kojih ponuđena cijena odgovara ili ne odgovara procijenjenoj realnoj (fer) vrijednosti akcija Krajinapetrola. Takođe, naloženo je da se obrazlože razlozi zbog kojih se izražava konačan stav, da se izdvoji stav svakog nesaglasnog člana Uprave sa obrazloženjem dijela mišljenja u kojem se ne slaže sa ostalim članovima, te da mišljenje o objavljenoj ponudi za preuzimanje potpišu svi članovi Uprave.

U izjašnjenju Uprave o ponuđenoj cijeni, Milan Đukanović, član UO i Milovan Bajić, direktor, istakli su da ponuđena cijena odgovara realnoj (fer) vrijednosti akcija, Jovo Vojnović, član UO, je istakao da se s obzirom na njegovo iskustvo ne može izjasniti o cijeni, dok su Mirko Marčeta, predsjednik Upravnog odbora, Davor Knez i Velibor Maksimović, članovi UO, istakli da cijena ne odgovara realnoj (fer) vrijednosti akcija Krajinapetrola.

Mirko Marčeta, Jovo Vojnović, Davor Knez i Velibor Maksimović izrazili su negativan stav u vezi sa objavljenom ponudom za preuzimanje Krajianpetrola (ovaj posljednji "jer PREF a.d. Banja Luka i dalje želi da bude akcionar u Krajinapetrolu"), dok su Milan Đukanović i Milovan Bajić izrazili pozitivan stav prema ponudi.

Sastavni dio dodatnog izjašnjenja čini izdvojeno mišljenje Milana Đukanovića u kojem se obrazlaže zašto je ponuđena cijena realna (fer), te navodi da preduzeće ne pokazuje visoku profitabilnost u odnosu na investirani kapital, a da imovinsko-pravna pitanja dovode u pitanje stvarnu vrijednost imovine društva iskazanu u poslovnim knjigama.

Takođe, dodao je da je ponuđena cijena 0,81 KM po akciji veća u odnosu na cijenu po kojoj se trgovalo akcijama društva posljednjih nekoliko godina.

U izdvojenom mišljenju Đukanović navodi kako smatra da su planovi ciljevi i namjere ponudioca jasno definisani, te da postoji realna mogućnost za njihovo ostvarenje. Oni su, kako je dodao, u najboljem interesu Krajinapetrola, čija bi
realizacija dovela do jačanja tržišne pozicije Društva, a što bi stvorilo uslove za dalji rast i razvoj preduzeća.

Dodatno izjašnjenje koje su potpisali svi članovi Uprave proslijeđeno je Komisiji za hartije od vrijednosti na postupanje.
Facebook Twitter Print