Menadžment
Komercijalna banka a.d. Banja Luka donijela odluku o isplati bonusa
6.2.2020 06:01 | Indikator.ba
Komercijalna banka a.d. Banjaluka isplatit će bonuse za 2016., 2017. i 2018. godinu, odlučila je Skupština akcionara banke koja je održana 4. februara 2020. godine.

Odlukama Skupštine Banke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. godini isplaćuje se varijabilni dio naknade (bonus) u ukupnom bruto iznosu od 60.694,85 KM na teret neraspoređene dobiti Banke.
U poslovnoj 2017. godini odlučeno je da varijabilni dio naknade (bonus) bude isplaćen u bruto iznosu od 158.750,01 KM, a u 2018. godini u bruto iznosu 212.889,11 KM.
- Isplata će se izvršiti u skladu sa članom 38. Zakona o bankama Republike Srpske i u skladu sa dinamikom isplata nagrada zaposlenima Grupe Komercijalna Banka AD Beograd, odlučeno je.

Banka je zadržala pravo da javno ne objavi kolike će iznose bonusa primiti njeni rukovodioci pojedinačno.

Komercijalna banka a.d. Banja Luka podružnica je istoimene beogradske banke u državnom vlasništvu, koja se nalazi u završnici postupka privatizacije.

Kako je nedavno najavljeno iz Ministarstva finnansija Srbije uskoro bi trebalo da bude potpisan ugovor o kupoprodaji ove banke slovenskoj Novoj ljubljanskoj banci. Time će i banjalučka podružnica postati dio ove grupacije, koja već posluje u BiH kroz jedinice u Banjoj Luci i Sarajevu.
Facebook Twitter Print