Politika i društvo
Opština Istočno Novo Sarajevo traži partnera za izgradnju vikend naselja Tvrdimići
10.2.2020 10:20 | Indikator.ba
Opština Istočno Novo Sarajevo raspisala je javni poziv za izbor strateškog patnera za relizaciju projekta izgradnje vikend naselja Tvrdimići, izvještava Indikator.ba.

Ukupan broj objekata koji se planira graditi je 46 površine od 50 do 130 kvadratnih metara.

Od strateškog partnera se očekuje da završi izgradnju naselja u roku od 18 mjeseci nakon što sa Opštinom i vlasnicima zemljišta na kojem će biti građeni objekti zaključi međusobni (tripartnitni dogovor).

Investitor će iamti obavezu da gradi naselje u skladu sa urbanističkim projektom rekrecaione zone vikend naselja Tvrdimići, urbanističko-tehničkim uslovima i usvojenom projektno-tehničkom dokumentacijom za tri tipa vikend objekata po "roh bau" sistemu.

Najviše cijena izgradnje vikend objekata je 1.000 KM po m2 izgradnje.
Takođe, dužnost inveestitora bit će i da obezbijedi bezuslovnu bankarsku garanciju u vrijednosti od 10 posto procjenjene vrijednosti radova.

Rok za podnošenje ponuda je 21 dan od dana objavljivanja javnog poziva, a konkurisati mogu samo pravna lica.

Za kompleks rekreacione zone i vikend naselja Tvrdimići je izrađen urbanistički projekat i obuhvata površinu od 24,9 ha, a smješten je u južnom dijelu opštine Istočno Novo Sarajevo, na području istoimenog naseljenog mjesta .

Кoncept rekreacione zone i vikend naselja bazira se na zoniranju planiranih sadržaja, tako da su u zapadnom dijelu lokaliteta u blizini objekta lovačkog doma locirani ugostiteljski, sportski i prateći sadržaji. Centralni dio obuhvata je predviđen za vikend objekte, dok je sjeverni i istočni dio predviđen za lociranje rekreativnih sadržaja uz maksimalno zadržavanje šumskog ambijenta kompletnog prostora.
Facebook Twitter Print