Život i umjetnost
Kako zaštititi lične podatke u kontekstu epidemije COVID-19
18.3.2020 07:17 | Indikator.ba
Vlade, javne i privatne organizacije širom Europe poduzimaju mjere na suzbijanju i ublažavanju COVID-19., a to može uključivati ​​obradu različitih vrsta ličnih podataka o čijoj zaštiti treba voditi računa.

- Pravila o zaštiti podataka (poput GDPR-a) ne ometaju mjere poduzete u borbi protiv pandemije koronavirusa. Međutim, željela bih naglasiti da, čak i u ovim iznimnim vremenima, kontrolor podataka mora osigurati zaštitu ličnih podataka subjekata podataka. Stoga je potrebno uzeti u obzir niz razmatranja kako bi se zajamčila zakonita obrada ličnih podataka, rekla je Andrea Jelinek, predsjedateljica Europskog odbora za zaštitu podataka (EDPB).

GDPR je široko zakonodavstvo i također predviđa pravila koja se primjenjuju na obradu ličnih podataka u kontekstu kao što je onaj koji se odnosi na COVID-19. Zapravo, GDPR pruža zakonske osnove kako bi se poslodavcima i nadležnim javnozdravstvenim tijelima omogućilo da obrađuju lične podatke u kontekstu epidemije, bez potrebe da dobiju saglasnost subjekta podataka. Ovo se primjenjuje na primjer kada je obrada ličnih podataka poslodavcima potrebna iz razloga javnog interesa za područje javnog zdravstva ili zaštite vitalnih interesa (čl. 6. i 9. GDPR-a) ili radi ispunjavanja druge zakonske obaveze.

Za obradu podataka elektroničkih komunikacija, poput podataka o mobilnoj lokaciji, primjenjuju se dodatna pravila. Nacionalni zakoni koji provode Direktivu o privatnosti e-pošte predviđaju načelo da operator može koristiti podatke o lokaciji samo ako su anonimni ili uz pristanak pojedinaca. Javna tijela trebala bi se najprije usmjeriti na obradu lokacijskih podataka na anonimni način (tj. obradu podataka prikupljenih na način da ih se ne može prenijeti na ličnne podatke). To bi moglo omogućiti generiranje izvještaja o koncentraciji mobilnih uređaja na određenom mjestu ("kartografija").

Kad nije moguće obraditi samo anonimne podatke, čl. 15. Direktive o e-privatnosti omogućuje državama članicama da uvedu zakonodavne mjere koje slijede nacionalnu i javnu sigurnost.
Ovo vanredno zakonodavstvo moguće je pod uvjetom da predstavlja neophodnu, primjerenu i proporcionalnu mjeru u demokratskom društvu. Ako se uvedu takve mjere, država članica dužna je uspostaviti odgovarajuće zaštitne mjere, poput davanja pojedincima prava na pravni lijek.
Facebook Twitter Print