Ekonomija
Hrvatska narodna banka zabranila bankama isplatu dobiti
22.3.2020 06:03 | Indikator.ba
Hrvatska narodna banka na čelu s guvernerom Borisom Vujčićem je uvela nekoliko mjera za banke kako bi osigurala novac za privredu i građane, a među ostalim, zabranjila je isplatu dobiti.

Banke u Hrvatskoj, najvećim dijelom u stranom vlasništvu, lani su ostvarile gotovo šest milijardi kuna dobiti i neće je moći isplatiti svojim vlasnicima.

Također, Vujčić je preporučio da banke ne isplaćuju bonuse i nagrade svojim menadžerima.
Promjenili su i pravila kako bi se omogućio nesmetani moratorij na kredite, te kako bi banke imale više novca na raspolaganju.

Hrvatska narodna banka kao odgovor na poremećaj u ekonomiji prouzrokovan pandemijom koronavirusa prilagodila je svoj pristup superviziji poslovanja kreditnih institucija u skladu sa stajalištima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) i Europske središnje banke (ESB). HNB, naime, smatra da banke trebaju dati važan doprinos u naporima da se ublaže društvene i ekonomske posljedice pandemije koronavirusa te se stoga odlučio na fleksibilan pristup u primjeni postojećeg regulatornog okvira u ovim iznuzetnim okolnostima.

HNB je tako odgodio određene supervizorske aktivnosti (testiranje otpornosti kreditnih institucija na stres, direktne nadzore poslovanja) i uputio kreditne institucije kako se koristiti likvidnosnim rezervama i klasificirati postojeće i nove izloženosti prema urednim dužnicima u sljedećih godinu dana. Uz to, HNB je izrazio spremnost da na pojedinačnom nivou razmotri i redefinira vremenski okvir ispunjavanja prethodno naloženih supervizorskih mjera, prenosi portal 24sata.hr.
Facebook Twitter Print