Tržište kapitala
Skok dionica Elektroprivrede HZHB Mostar od 20 posto
23.3.2020 15:10 | Indikator.ba
Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 106.217,62 KM.

Najveći promet ostvaren je dionicama emitenta ZIF Herbos fond d.d. Mostar u iznosu od 86.700,00 KM, a kurs je iznosio 5,78 KM.

Dionicama društva BH Telecom d.d. Sarajevo trgovano je u iznosu od 8.639,60 KM po kursu od 9,04 KM.

Prometovano je 600 dionica društva Pretis d.d. Viogošća, a kurs je bio 8,00 KM.

Dionice JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar zbiljažile su rast od 19,99% i dostigle su cijenu od 28,81 KM.

Dionice GP ŽGP d.d. Sarajevo registrovale su pad od 2,67% i imale su cijenu od 2,19 KM.

Srednji kurs i promet

ZIF Herbos fond dd Mostar 5,78/86.700,00
ZIF Naprijed dd Sarajevo 1,06/3.661,24
BH Telecom d.d. Sarajevo 9,04/8.639,60
JP Elektroprivreda HZHB Mostar 28,81/288,10
GP ŽGP dd Sarajevo 2,19/2.128,68
Pretis d.d. Vogošca 8,00/4.800,00
Facebook Twitter Print