Ekonomija
Šta sadrži odluka Agencije za bankarstvo o mjerama podrške klijentima
24.3.2020 06:26 | Indikator.ba
Banke i nedepozitne finansijske institucije mogu odobriti klijentima posebne mjere, kao što su: moratorij, odnosno zastoj u otplati kredita, koji može trajati najmanje do objave prekida vanredne situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19, uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza na period od najduže 6 mjeseci, odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću, te druge
mjere sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza klijenta i održavanja poslovanja klijenta.

Ovo se navodi u odluci o privremenim mjerama za tretman kreditnih obaveza
fizičkih i pravnih lica u bankama i nedepozitnim finansijskim institucijama (MKO i lizing društva), koju je Upravni odbor Agencije za bankarstvo FBiH usvojio u petak.

Kod mjera koje se odnose na klijente pravna lica, očekuje se donošenje odluka banaka i nedepozitnih finansijskih institucija na osnovu dostupnih informacija i komunikacije između banke i klijenta.
Kada su u pitanju fizička lica, banka i nedepozitne finansijske institucije će postupati na osnovu vlastite procjene, dokumentacije i informacija o ugroženosti pojedinačnih klijenata i grupa klijenata koje imaju zajednička obilježja (npr. zaposlenici u jednom pravnom licu).

S ciljem očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema Agencija kontinuirano prati situaciju u finansijskom sektoru, te će vršiti nadzor nad primjenom donesenih odluka i pažljivo analizirati efekte usvojenih propisa, navedeno je iz Agencije.

Dodatno pojašnjavajući odluku Agencija za bankarstvo je navela da su usvojenim odlukama subjektima bankarskog sistema omogućene široke mogućnosti prilagođavanja i djelovanja, u smislu odobravanja posebnih mjera koje podrazumijevaju: moratorij, odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza, uvođenje "grace" perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci, produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno, produženje roka
dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci (pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije), odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću, kao i druge mjere s ciljem olakšavanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta.

Pored navedenog, subjekti bankarskog sistema mogu uključiti i druge modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate obaveza, primjerene olakšice i druge oblike podrške fizičkim i pravnim licima koji su
korisnici kredita.

- Bitna odrednica odluka Agencije je da je subjektima bankarskog sistema, ostavljena mogućnost izbora jedne od predviđenih posebnih mjera koje će poduzeti i modaliteta koji mogu sadržavati jednu ili više posebnih mjera, navedeno je, između ostalog.
Facebook Twitter Print