Politika i društvo
Osoblje osiguravatelja na odmor, "daljinska" komunikacija s klijentima
25.3.2020 07:13 | Indikator.ba
Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH preporučila je osiguravajućim društvima da do daljnjeg rad organiziraju tako da zaposlenike trenutno upute na godišnji odmor, vodeći računa da se osigura obavljanje onih poslova čije je rad neophodan za nesmetano funkcioniranje osiguravajućeg društva.

U svim organizacionim odjelima, gdje za to postoji mogućnost preporučuje se uspostava rada u dvije smjene kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednim mjestu, a u organizacionim odjelima u kojima su zaposlena maksimalno dva zaposlena preporučuje se uspostavljanje rada sa po jednim zaposlenim, kao i da se, ovisno od mogućnosti, organizira rad zaposlenika od kuće.

Takođe, preporučeno je da se svi radni sastanci, uz saglasnost rukovodilaca, kao i fizički kontakti sa radnim kolegama svedu na minimum.

Između ostalog, preporučeno je da osiguravajuća društva i posrednici u osiguranju pozovu korisnike usluga da intenzivnije koriste digitalne servise, da sve podneske šalju putem pošte, te da izbjegavaju neposredan dolazak u prostorije društva, a da se kod plaćanja češće koriste kartice i/ili drugi vidovi elektronskom plaćanja.

Poseban naglasak se stavlja na rad osiguravajućih društva i posrednika u osiguranju putem stanica za tehnički pregled vozila, te s stim u vezi preporučuju pojačane mjere dizinfekcije i racionalizacija radnih procesa.
Facebook Twitter Print