Tržište kapitala
Kraš objavio ponudu za preuzimanje prijedorske Mire
26.3.2020 14:03 | Indikator.ba
KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb objavila je javnu ponudu za preuzimanje preduzeća Mira a.d. Prijedor.

Kraš posjeduje 76,09 % akcija u preduzeću Mira, a u ponudi zajednički djeluje sa Mesnom industrijom braća Pivac, koja je vlasnik 50,7 posto dionica Kraša. Kraš se obavezo da će za svaku akciju koja je predmet ponude platiti cijenu od 1,2109 KM.

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske naložila je društvima Kraš Zagreb i Mesna industrija Braća Pivac Vrgorac da objave ponudu za preuzimanje društva Mira a.d. Prijedor, a Krašu je zabranila vršenja prava glasa na Skupštini akcionara Mire od 17. januara 2019. godine, pa sve dok ne bude proveden postupak preuzimanja.

Komisija za hartije od vrijednosti RS je utvrdila da je Mesna industrija Braća Pivac u više navrata tokom prošle godine sticala akcije Kraša, te da je sticanjem kontrole nad Krašem (50,52 posto), posredno stekla i akcije Mire, čime je nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje preduzeća Mira u Prijedoru, koju društvo samo nije pokrenulo.
Facebook Twitter Print