Komentari i analize
Kako je zaduživanje na domaćem tržištu naglo poskupjelo?
2.4.2020 05:50 | Indikator.ba
Piše: Borivoje Simić

Aukcija trezorskih zapisa Republike Srpske koja je održana jučer pokazala je novi trend zaduživanja na unutrašnjem tržištu kao rezultat promijenjenih okolnosti usljed pandemije virusa korona - cijena zaduživanja je porasla, a izostala je ponuda koja je u ranijim aukcijama redovno bila veća od tražnje.

Ministarstvo finansija RS planiralo je emisijom zapisa prikupiti 50 miliona KM, ali pristiglo je ponuda u vrijednosti 40,48 miliona KM.

Cijena zaduživanja naglo je skočila na 1,1999% nakon što je na prethodnim aukcijama za slične vrijednosne papire bila 0 posto.

Komercijalne banke, koje su i glavni kupci domaćih vladinih vrijednosnih papira, na jučerašnjoj aukciji očigledno su pokazale opreznost s obzirom da je riječ o kratkročnom zaduživanju na period od šest mjeseci.

Sasvim je jasno da će budžet Republike Srpske u narednim mjesecima biti jako opterećen pod uticajem smanjenih prihoda od poreza, koji već pokazuju rapidan pad, ali i davanja obećane pomoći privredi za saniranje posljedica epidemije.

Stabilna pozicija budžeta, koja je bila u prethodnom periodu, bit će narušena što su kupci trezorskih zapisa očigledno imali u vidu. Osim što nisu dali dovoljno ponuda da otkupe planiranu emisiju, podigli su cijenu za zapise jer je rizik povećan.

Sada se postavlja pitanja hoće li za 14. april planirana aukcija u vrijednosti 300 miliona KM, kojom se želi napuniti fond za pomoć privredi, biti uspješna.?

Ovdje je situacija drugačija jer je riječ o dugoročnijim vrijednosnim papirima - obveznicama, koje se izdaju na period od pet godina.

Banke, iako i same pod pristikom zbog moratorija na kredite, ali još uvijek sa dovoljno slobodnih sredstava, naravno, žele plasirati novac, pogotovo u ovakvoj vanrednoj situaciji kada su stanovništvo i privreda u blokadi, ali će njima presudno biti pitanje cijene.

Treba odmah reći da zaduživanja za vlade pod izuzetno povoljnim uslovima, kakvog je bilo ranije, ponekada i po negativnim kamatnim stopama, više neće biti.

Vlada RS je za aukciju sredinom aprila planirala fiksnu kamatnu stopu od 2% na godišnjem nivou.
Pitanje je koliki će prinos za banke sada biti atraktivan zbog promijenjenih okolnosti?

Novo zaduživanje, vrijednosno dosad najveće na ovakav način, prati odluka o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama RS, kojom će se ukloniti zakonski limiti za dug, što znači i da će se u srednjeroročnom periodu značajno povećati dug Republike Srpske, kako unutrašnji, tako i vanjski. To će se dogoditi zbog kredita koje će RS uzeti od MMF-a, Svjetske banke i drugih kreditora, ali i pojačanog zaduživanja na domaćem tržištu.

Činjenicu da će ukupni dug RS rasti, nakon proteklog perioda u kojem je bilježio pad, investitori će morati uzeti u obzir prilikom kupovine entitetskih dužničkih vrijednosnih papira.
Facebook Twitter Print