Menadžment
Mustier se odriče 2,7 miliona eura svojih primanja u korist borbe protiv pandemije
22.4.2020 09:41 | Indikator.ba
UniCredit je objavio da će njegov izvršni direktor Jean Pierre Mustier primiti u 2020. godini "svega" 900.000 eura ukupnih naknada.

Osim što se odrekao svoje pune varijabilne naknade za 2020 godinu, a što je ekvivalent od maksimalno 2,4 miliona eura, on je predložio da mu se plaća u 2020. godini smanji za 25 posto, što je 300.000 eura.

Ukupna redukcija naknada predsjednika Uprave UniCredita je 2,7 miliona eura koje će Upravni odbor banke odmah donirati UniCredit fondaciji.

Doprinos CEO-a bit će dodan već tekućim naporima na ublažavanju utjecaja pandemije na lokalne zajednice i pružanju dodatnih resursa zdravstvenim službama u njihovoj borbi protiv virusa.

Kao posljedica toga, ukupna naknada Jean Pierrea Mustiera za 2020. godinu bit će 900.000 eura, što je 75% smanjenje ukupne ciljne naknade u cijeloj godini.

UniCredit je prva velika europska banka koja je pokušala kvantificirati utjecaj koronavirusa izdvajajući 900 miliona eura za pokrivanje potencijalnih gubitaka iz zajmova prouzrokovanih izbijanjem krize.

Najveća italijanska banka rekla je da će napraviti rezervacije nakon što je procijenila da će pandemija ove godine uzrokovati pad od 13% u ekonomiji eurozone.
Facebook Twitter Print