Komentari i analize
Faktoring važan instrument u krizi, ali u BiH je na početku razvoja
27.4.2020 06:22 | Indikator.ba
Piše: Borivoje Simić

Faktoring može biti važan činilac u uspješnom rješavanju negativne likvidnosne pozicije s kojom se tvrtke već suočavaju zbog pandemije Covid-19 ili će se suočiti u narednim mjesecima, ali u slučaju Bosne i Hercegovine on je na samom početku razvoja.

U narednim mjesecima doći će do kašnjenja u plaćanju kupaca, što će se negativno odraziti na novčani tok tvrtki, a isto tako će se povećati vjerovatnost postupaka insolventnosti, što također može značiti gubitak novca za dobavljače.

Faktoring je moderan finansijski instrument koji tvrtke koriste da bi se zaštitile pred rizicima neplaćanja, poboljšale likvidnost, olakšale planiranje novčanog toka, smanjile troškove upravljanja, unovčile potraživanja, poboljšale bilansnu strukturu, finansijske pokazatelje i kreditne rejtinge, ali i posljedično povećale bankarske limite i na taj način osigurale finansiranje za brži rast i maksimiziranje profita.

Pozitivan novčani tok koji faktor može pružiti može biti koristan u pravovremenom plaćanju ličnog dohotka, obaveza prema dobavljačima, finansijskih obaveza (banke, lizing), poreznih nameta... Čak i kad država preduzme određene mjere za podršku poduzetništvu, preduzeća sa svakodnevnom likvidnošću imat će bolje uvjete u dogovorima s dobavljačima, bankama i drugim partnerima.

Faktoring u Europskoj uniji čini više od 11 posto BDP-a, ali u Bosni i Hercegovini njegov udio je simboličan.

Ukupna vrijednost otkupljenih novčanih potraživanja i isplaćenih obaveza kupaca prema dobavljačima u FBiH prošloj godini iznosila je 178,1 milion KM, što u odnosu na isti period prethodne godine predstavlja povećanje za iznos od 46,3 miliona KM ili 35,1%.

Od toga se 99,6% odnosilo na banke, a 0,7 miliona KM ili 0,4% na jedino društvo za faktoring Batagon Sarajevo, kojem je krajem 2019. godine ukinuta dozvola za rad.

Faktoring poslovanje se u 2019. godini odvijalo isključivo kroz obavljanje funkcije finansiranja.

Nije zabilježeno obavljanje usluge osiguranja naplate i upravljanja potraživanjima, niti obavljanje poslova srodnih faktoringu, što potvrđuje nerazvijenost faktoring poslovanja u BiH i ograničenost njegove uloge u sadašnjem trenutku.

Na važnost faktoringa ukazuju tržišni regulatori, pa tako Agencija za bankarstvo FBiH navodi da se u narednom periodu može očekivati da će jedan od pouzdanih alata za rješavanje problema likvidnosti biti i korištenje faktoringa s obzirom da je potreba za kratkoročnim finansiranjem i upravljanjem novčanim potraživanjima, kao i osiguranjem naplate potraživanja, sve značajnije izražena u realnom sektoru.

- Kako bi se efikasnije otklanjali problemi likvidnosti, a time i obim kratkoročnog finansiranja tekućeg poslovanja malih i srednjih preduzeća podigao na viši nivo, u narednom periodu će biti neophodno značajnije afirmiranje faktoringa, kao instrumenta ne samo finansiranja, nego i upravljanja novčanim tokovima, kako od pružalaca usluga, tako i od ostalih učesnika na finansijskom tržištu, zaključuju u Agenciji za bankarstvo FBiH.
Facebook Twitter Print