Tržište kapitala
Krašova ponuda za preuzimanje prijedorske Mire mogla bi biti uspješna
30.4.2020 06:35 | Indikator.ba
Ponuda za preuzimanje preostalih 24 posto akcija društva Mira a.d. Prijedor, a koju je raspisao hrvatski Kraš, mogla bi biti uspješna, izvještava Indikator.ba.

Prema dostupnim podacima, u ponudi koja je istekla 27. aprila, deponovano je 3.804.305 akcija, a što predstavlja procentualni udio od 20,59 posto.

To znači da su akcije odlučili prodati preostali veći dioničari među kojima su PREF a.d. Banja Luka koji posjeduje 10 posto i Fond za restituciju RS koji ima 5 posto akcija. Za akcije u vlasništvu društva PREF je organizovana i aukcija.

S obzirom na 76 posto dionica koje je posjedovao prije tendera, Kraš bi nakon ponude za preuzimanje mogao imati udio u Miri veći od 96 posto i steći mogućnost da pokrene postupak istiskivanja manjinskih akcionara.

No, kako je tačno završila ponuda bit će jasno nakon što protekne rok za plaćanje deponovanih akcija i bude izdano službeno saopćenje.

Kraš je 26. marta ponudio otkup svih Mirinih akcija koje ne posjeduje po cijeni od 1.2109 KM po akciji. Društvo je na posebnom računu kod Raiffeisen bank d.d. BiH deponovalo 5.348.023,40 KM sredstava kao depozit za plaćanje akcija.

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske naložila je društvima Kraš Zagreb i Mesna industrija Braća Pivac Vrgorac da objave ponudu za preuzimanje društva Mira a.d. Prijedor, a Krašu je zabranila vršenja prava glasa na Skupštini akcionara Mire od 17. januara 2019. godine, pa sve dok ne bude proveden postupak preuzimanja.

Komisija za hartije od vrijednosti RS je utvrdila da je Mesna industrija Braća Pivac u više navrata tokom prošle godine sticala akcije Kraša, te da je sticanjem kontrole nad Krašem (50,52 posto), posredno stekla i akcije Mire, čime je nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje preduzeća Mira u Prijedoru, koju društvo samo nije pokrenulo.
Facebook Twitter Print