Komentari i analize
Pad tržišta osiguranja u ovoj godini, premije povezane s pandemijom imale rast
16.5.2020 05:26 | Indikator.ba
Osiguravajuća društva u Federaciji BiH zabilježila su pad premije u prva četiri mjeseca ove godine, a pozitivan razvoj predstavlja rast dodatnih osiguranja uz osiguranje života kao rezultat uticaja pandemije Covid-19, izvještava Indikator.ba.

Ukupna premija osgiuravatelja u Federaciji BiH iznosila je 169,7 miliona KM, što je za 1,6 posto manje nego u istom periodu godinu ranije, kada je premija bila 172,5 miliona KM.

Pad u segmentu neživotnog osiguranja bio je 1,2 posto, a u području životnog osiguranja 1,6 posto.

Uprkos ukupnom padu, neki vidovi osiguranja koji su povezani sa krizom koju je izazvala pandemija korona virusa zabilježili su rast.

Tako su, između ostalog, dodatna osiguranja uz osiguranje života imala rast od 26,6 posto, a ukupna premija popela se sa 2,5 na 3,2 miliona KM. Osiguranje troškova pravne zaštite imalo je rast od 1.423 posto, ali je riječ o malim iznosima, sa 720 KM premija je porasla na 10.200 KM.

Osiguranja od nezgode imala su rast od 9,1 posto na 12,3 miliona KM, dok je premija ostalih osiguranja imovine zabilježila povećanje od 27 posto na 9,2 miliona KM.

Najzastupljeniji vid osiguranja - osiguranje od autoodgovornosti - imalo je pad od 2,9 posto na 75,3 miliona KM, sa 77,6 miliona KM u istom periodu prošle godine.

U segmentu životnog osiguranja rente su registrovale pad od 65,4 posto, a ukupna premija po ovom osnovu bila je u četiri mjeseca ove godine 108 hiljada KM.

Adriatic osiguranje prepustilo je poziciju vodećeg osiguravatelja Sarajevo-osiguranju.

Oba društva imala su pad ukupne premije, ali je on kod Adriatica bio veći i iznosio je 5,2 posto, dok je kod Sarajevo osiguranja iznosio 1,2 posto. Ukupna premija Adriatic osiguranja bila je za period januar-april ove godine 20,4 miliona KM, a Sarajevo-osiguranja 22,2 miliona KM.

Od 11 osiguravatelja čije je sjedište u Federaciji BiH svi su zabilježili pad premije osim tri društva - Triglav osiguranja koje je imalo rast od 20,8 posto, ASA osiguranja koje je uvećalo premiju za 13,3 posto i Central osgiuranja koje je ostvarilo rast od 8,4 posto. Najveći pad imalo je Croatia osiguranje 21,4 posto.

Među 10 osiguravatelja iz Republike Srpske koja posluju na tržištu Federacije BiH rast su imali Euros osiguranje, koje je ušesterostručilo premiju, Winer osiguranje (+16,9 posto), Premium osiguranje (+10,7 posto) i Aura osiguranje (+5,3 posto). Najveći opad, od -13,3 posto imalo je Brčko-Gas osiguranje.
Facebook Twitter Print