Politika i društvo
Mjere podrške privredi zaustavile trend pada zaposlenih u Federaciji BiH
19.5.2020 05:26 | Indikator.ba
Kontinuiran rast broja nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine, uzrokovan pojavom pandemije koronavirusa i uvođenjem restriktivnih mjera u toku zdravstvene krize, zaustavljen je .

Podaci Porezne uprave FBiH ukazuju na promjenu negativnog trenda.

U periodu od 5. maja do 15. maja broj zaposlenih se uvećao za 831. Trenutno je, prema podacima Porezne uprave FBiH, u ovom bh. entitetu zaposleno 508.438 osoba.

U periodu od 16. marta do 15. maja ove godine Porezna uprava FBiH evidentirala je 59.878 prijava i odjava zaposlenika. Registrirano je 16.631 prijava zaposlenih, te 43.247 odjava.

Broj zaposlenih u FBiH je 15. maja bio manji za 25.638 u odnosu na 16. mart, kada je u FBiH proglašeno stanje prirodne nesreće.

Zaustavljanje pada zaposlenih korenspodira sa mjerama podrške privredi nakon što je usvojen "korona" zakon u Federaciji BiH 4. maja.

Takođe, vidove podrške pogođenim subjektima objavio je,a dijelom već i proveo, i jedan broj kantona, ali i općina.
Facebook Twitter Print